Saf-Systems Oy    


IT-Konsultointia

SAF-Systems Oy on vuonna 1991 perustettu yritys, jonka toimiala on atk-suunnittelu, -ohjelmointi, -koulutus ja -konsultointi.

Viime vuosina yritys on toteuttanut vaativia konsultointeja muille organisaatioille, kuten:

--Tietohallinnon ja tietojenkäsittelyn nykytila osapuolten omassa organisaatiossa
--Yksityisten palvelutarjoajien tarjonta seudulla 
--Muiden kiinnostavien seutujen organisoituminen
--Muut seudulliset yhteistyötahot 
--Nykytilan keskeisimmät ongelmakohdat
--tietojärjestelmäkonsultointi; vaatimusmäärittelyt, tarjouspyynnöt, tarjousyhteenvedot, päätösehdotukset, sopimusneuvottelut, käyttöönoton konsultointi
--tietoliikennepalvelut; vaatimusmäärittelyt, tarjouspyynnöt, tarjousyhteenvedot, päätösehdotukset
--konekeskuspalvelut; vaatimusmäärittelyt, tarjouspyynnöt, tarjousyhteenvedot, päätösehdotukset, sopimusneuvottelut
--Tarjouspyyntöjen laadinta, tarjousyhteenvedot, päätösehdotukset, sopimusneuvottelut
--palvelinlaitteistojen hallinta-, ylläpito- ja konesalipalvelut; tarjouspyynnöt, tarjousyhteenvedot ja päätösehdotus
--palvelinlaitteistot; tarjouspyynnöt, tarjousyhteenvedot ja päätösehdotus
--ryhmän perustajaehdotuksen tekijä
--sihteerinä tähän mennessä yli 60:ssä kokouksessa
--ryhmän tehtävänä seudullisen atk-sektorin yhteistyö
--Mäntsälän kunta 1998-2003
--Hollolan kunta 1995-2002
--Nastolan kunta 1999-2001
---Yleinen tietohallinnon koordinointi
----Tehtäväraportti kuluvalle vuodelle sekä edellisen vuoden toteutumaraportointi
----Tietohallinnon kehittämissuunnitelman päivittäminen yhteistyössä palvelukeskusten yhteyshenkilöiden kanssa
----Toipumissuunnitelma, palveluiden vikasietoisuuden kehittäminen
----Toimiminen asiantuntijana asiakkaan erillisprojekteissa
----Toimiminen tietohallintoyöryhmän esittelijänä ja valmistelijana yhdessä ATK-tuen kanssa
----Lisenssihallinnointi
----Toimittajasuhteiden hoito: yhteydet laitteisto- ja ohjelmistotoimittajiin
----Yhteisen ATK-budjetin laatimiseen osallistuminen: tarpeiden määrittely, hankintaperustelut, karsinta.
---Kehittämistehtävät
----Ehdotukset ja suositukset kunnan tietohallinnon yleisestä kehittämisestä
----Työasemien kehittäminen: vaikuttaminen elinkaarikustannuksiin, vakiointi
----Tietoverkkojen suunnittelu ja kehittäminen
----Palvelimien kehittäminen: tarveanalyysi ja toiminnan seuraaminen
----Tulostimien yleisten kehittämistarpeiden määrittely
----Tietojärjestelmien kehittäminen ja valvonta
----Tietoturvallisuuden suunnittelu ja kehittäminen (tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeet).
----ATK-hankintojen ja sopimusten valmistelu
----Laajojen ATK-hankintojen vaatimat selvitykset ja tarvekartoitus
----Tarjouspyyntöjen laatiminen, tarjousvertailut, lausunnot
----Sopimusneuvottelut.
--asiakas nimesi vertailuryhmäksi Asikkalan, Orimattilan, Kärkölän, Lopen, Hattulan ja Sipoon. Selvitettiin näiden kuntien kotitalouksien, pk-yritysten, valtionhallinnon aluetoimipaikkojen sekä itsenäisten laitosten tietoliikennepalveluiden tarpeet,     nykytarjonta,  parhaiden taso  sekä tehtiin johtopäätökset ja annettiin suosituksia etenemiseksi
--Virtuaalinen palvelumaailma on kaupungin liikekeskus, taajaman tori ja kylän raitti sähköisessä muodossa. Pyrkimyksenä on luoda elävän vuorovaikutuksen mahdollistama väline kaikille asukkaille. Yhteisöille, seuroille ja yhdistyksille se on foorumi tiedottaa, markkinoida tai tarjota palveluita. Siten voi syntyä nykyaikaisella tavalla Päijät-Hämeen omaleimaisuutta esiintuova media, joka auttaa yksilöitä kohtaamaan häivyttämällä ajan ja paikan rajoja.
---aktivoitiin ja informoitiin eri osapuolia internetin mahdollisuuksista, yhteensä tapaaminen yli 120 organisaation kanssa
---Kävijöiden määrät on ollut projektin ajan selkeästi kasvussa, projektin päättyessä käyntejä on ollut yli 40.000 kuukaudessa.
---hankkeessa edistettiin yritysten kotisivujen toteuttamista ja ryhmittelyä, yhteensä 750 yritystä
---tuotettiin seuranetti ja seurojen kotisivupohjat, yhteensä 200 seuraa, yhdistystä ja järjestöä
---aktivoitiin asukkaita, yhteensä 200 kotisivua
---koottiin yhteen projektiverkko, yhteensä 66 projektia
---Taloustutkimus Oy toteutti Sisäasianministeriölle joulukuussa 2000 yhteenvedon seutuportaalien kävijätutkimuksesta. Käyttäjät antoivat PHNetin sivuille koulu-arvosana-asteikolla 4-10 keskiarvon 7,70, joka oli toiseksi paras tutkituista. Käyttäjät arvostivat eniten palvelussa ajantasaisuutta ja palvelun helppokäyttöisyyttä/loogisuutta.
--maksuton PHNet internet-liittymä
--markkinajohtaja Päijät-Hämeessä, käyttäjiä yli 10.000 v.2000
Kysy lisää osaamisestamme tai pyydä tarjous


Yhteystietomme
Annankatu 6

15100 LAHTI

045-6382640

email  etunimi.sukunimi@safsystems.fi jossa etunimi hi sukunimi boss
ALV rek.  Ly:0854342-1   Krnro 522.329